چه مقدار سرمایه گذاری در کارخانه خرد کردن بوکسیت انجام شده است