سنگ شکن در مقیاس کوچک باعث می شود گرد و غبار ساخته شود